OVO JE NAJMOĆNIJI ZAPIS U BIBLIJI: Sve nečiste sile tresu se kada se izgovara! Pročitajte za oproštaj GREHOVA

Potrudite se da svaki dan čitate ovu molitvu.

Psalmi su moćno sredstvo za molitvu – oni su zapravo molitve u stihu, koje zauzimaju veliki deo Starog zaveta.

Ima ih ukupno 150, a sadrže molitve za oproštaj grehova, odavanje slave i poštovanja Bogu, kao i najavu dolaska Isusa Hrista na zemlju.

Veruje se da reči svetih Psalama duboko ulaze u čovekovo srce, kao i da sve nečastive sile beže od čoveka koji stalno čita i nosi u srcu ove reči.

Psalam 50 jedan je od najčešće pominjanih, veruje se i najmoćnijih, a mi vam ga prenosimo u celosti.

Psalam 50:

„Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje.

Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom.

Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja.

Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene.

Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.

Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi.

Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš.

Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski.

Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce“.

Izvor: stil.kurir.rs

Check Also

DANAS SLAVIMO SVETE MIRONOSNICE: Jako je važno URADITI OVO inače nećete imati mira do kraja godine!

Priča o Marti i Mariji i momentu kada ih je posetio Isus Hrist je dobro …