EVO ZAŠTO VAM NE IDE U ŽIVOTU: Stvari koje BIBLIJA strogo ZABRANJUJE a ljudi ih STALNO RADE

Niko nije savršen i svi mi grešimo, ali ako zamolimo za oproštaj i pokajemo se, biće nam oprošteno, kaže vera.

Svako ima neko svoje verovanje, ali danas konkretno pišemo o Bibliji i hrišćanima, odnosno pravilima kojih hrišćani treba da se pridržavaju, a ipak to ne čine.

1. Ne treba se konsultovati sa medijumima

„Ne obraćajte pažnju na one koji tvrde da pričaju sa duhovima, niti na čarobnjake jer oni će vas samo pokvariti. Ja sam jedini Gospod, vaš Bog.“ (Stari zavet)

Prema Bibliji, Bog je taj kojem treba da se obratimo za odgovore, a ne medijumi i proroci. Racionalno razmišljajući, to je sasvim dobro pravilo, pošto su većina današnjih medijuma prevaranti, koji će vam samo uzeti novac.

2. Žene ne bi trebalo da nose izazovnu odeću i kičast nakit

„Žene treba da se oblače skromno, prigodno i pošteno, bez kičastih ukrasa, zlata i perli“ (Prva poslanica Timoteju)

Možda to deluje strogo, ali je sasvim jasno kakav uticaj ovo ponašanje ima na žene, ali naročito na ljude koji bi želeli da ih iskoriste. Takođe, u biblijsko vreme su se samo prostitutke ukrašavale raznim kičastim nakitom kako bi se privukle pažnju na sebe.

3. Ne sme se masturbirati

„Izbegavajte blud. Sve što čovek radi van tela je greh spram tela.“ (Prva poslanica Korinćanima). Neki veruju da Bog nije omogućio seks samo zbog razmnožavanja, već i kao najintimniju sponu između muškarca i žene. Izbegavanje bluda osigurava jak i ujedinjen brak.

4. Ne smeju se gledati porno-filmovi

„Svako ko je pogledao ženu sa požudom je samim tim već imao seks sa njom u svom srcu.“ (Jevanđelje po Mateju)

Mnogi se ne slažu sa tim, ali je činjenica da pornografija vodi ka opasnom ponašanju, poput silovanja i pedofilije. Takođe, pošto je pornografija toliko pristupačna i dostupna, sve se češće dešava da muškarci obolevaju od seksualne disfunkcije, koja nije bila tako česta pre 30-40 godina.

5. Ne treba cepati odeću

„I Mojsije reče svojim sinovima Aronu, Eleazaru i Itamaru da ne otkrivaju glave, da ne paraju odeću da ne bi umrli i da ne bi izazvali bes Gospoda.“ (Stari zavet)

Cepanje odeće je nekada vršeno u sklopu oplakivanja kao znak žalosti. Cepanje odeće treba da izrazi iskreno pokajanje. Sa druge strane, u današnje vreme se odeća cepa svakom muškarcu koji postane otac, uz muziku i alkohol.

6. Ne treba se tetovirati

„Ne treba zasecati sopstveno meso niti meso mrtvih, niti crtati po njemu jer to je protiv volje gospodnje.“ (Stari zavet). Naša tela su naš hram i moramo biti dobri prema telu i ne nanositi mu štetu.

7. Ne treba se ponovo ženiti nakon razvoda

„Ko god ostavi svoju ženu i oženi drugu čini preljubu i koja god ostavi svog muža i uda se za drugog čini preljubu.“ (Jevanđelje po Marku). Nakon pokajanja, gresi se mogu oprostiti, a tu spada i razvod, zbog čega ponovo venčavanje nakon pokajanja ne treba smatrati preljubom.

8. Ne treba ogovarati

„Ne treba ići naokolo i širiti priče o ljudima niti treba stati protiv bližnjeg suseda svog jer to je greh protiv Gospoda.“ (Stari zavet). Ogovaranje može biti veoma štetno po društvo. Ono može uništiti nečiju reputaciju i sasvim nepotrebno posvađati ljude.

9. Ne treba se prežderavati

„…I stavi nož na svoje grlo ako se predaješ alavosti.“ (Knjiga Priče Solomonove). Ovo je više iz zdravstenih razloga, radi izbegavanja gojaznosti i drugih zdravstvenih problema.

10. Žene ne treba da govore u crkvi

„Neka žene ćute u crkvi jer one moraju biti poslušne prema zakonu.“ (Prva poslanica Korinćanima). Ovo je jedan od najčešće pogrešno tumačenih stihova iz Biblije. Ni žene ni muškarci ne treba da pričaju u crkvi, jer moraju misliti na Hrista kako se pali anđeli ne bi ponovo vratili da ih zavedu.

11. Ne treba imati seks pre braka

U Bibliji ima jako puno stihova koji se odnose na seks pre braka, a suština je u tome da je to greh, jer Bog želi da se ljudi venčavaju, a ne da budu bludnici.

12. Ne treba nositi poliester ili druge fabričke materijale

„Treba poštovati volju gospodnju. Ne smeju se ukrštati dve različite vrste stoke niti treba ukrštati dva različita semena, niti treba nositi odeću napravljenu od mešanih materijala.“ (Stari zavet). Ovaj stih ima drevni kontekst u smislu da su sveštenici nekada nosili odore od vune i lana, a drugim ljudima je bilo zabranjeno da se oblače kao sveštenici.

13. Ne treba jesti raznoraznu morsku hranu

„Sve što nema peraja i škrge, a živi u morima i rekama, nakazno je i ne treba se jesti.“ (Stari zavet). Životinje iz vode su čistači i nisu namenjeni za ljudsku konzumaciju.

14. Žene ne smeju pomagati svojim muževima u borbi

„Kada se muškarci bore jedni protiv drugih, žena ne sme da pruži ruku spasa svoju.“ (Ponovljeni zakoni). Ovaj stih se odnosi na fer borbu i jednostavno nije u redu da se treća osoba meša.

15. Ne treba imati okruglu frizuru

„Ne treba skraćivati kosu da bude okrugla sa strane.“ (Stari zavet). Izvesna plemena su u biblijsko vreme pravila određene frizure kako bi ih drugi prepoznavali.

16. Ne treba skraćivati bradu

„…niti treba okresivati bradu.“ (Stari zavet). Nazarećani su nosili duge brade i dugu kosu i verovatno se ovaj stih odnosi na njih.

17. Ne treba se razvoditi od partnera koji vara i laže

„Žena ne sme da ostavi svog muža (ali ako ga ostavi mora ostati neudata), a muž ne sme ostaviti svoju ženu.“ (Prva poslanica Korinćanima). Ovaj stih je pogrešno protumačen, jer Bog ne želi da ostanemo sa nekim ko nas zlostavlja ili loše tretira, a u slučaju pokajanja, razvod se može oprostiti.

Izvor: stil.kurir.rs

Check Also

DANAS SLAVIMO SVETE MIRONOSNICE: Jako je važno URADITI OVO inače nećete imati mira do kraja godine!

Priča o Marti i Mariji i momentu kada ih je posetio Isus Hrist je dobro …