DANAS OVO NIKAKO NEMOJTE RADITI: Slavimo svete mučenike, poslušajte SAVET

Čudna je bila sudbina ovih mučenika, mladoženje i neveste. Na 20 dana po njihovom venčanju, bili su izvedeni na sud zbog hrišćanske vere, pred tivaidskog namesnika Ariana, u vreme cara Dioklecijana. Timotej je bio otac crkve u svome mestu.

– Ko si ti? upita ga namesnik.

Timotije odgovori:

– Hrišćanin sam i otac crkve Božje.

Reče mu namesnik dalje:

– Zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje?

Na to Timojet odgovori:

– I ti ne vidiš anđele Božje koji me krepe.
Tada je namesnik naredio da mu gvozdenom šipkom probodu uši, tako da mu od bola zenice očne iskočiše.

Njegova žena Mavra je najpre bila uplašena od muka, no kad ju je muž ohrabrio, i ona ispovedi svoju nepokolebljivu veru pred namesnikom. On je naredio da joj se prvo sva kosa počupa, a potom i prste na rukama odseku.

Posle mnogih drugih muka, kojima bi ubrzo podlegli da ih nije održavala lagodat Božja, oboje su bili razapeti na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostaše u životu punih devet dana savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. Desetoga dana predali su svoj duh Gospodu, i tako su postali dostojni njegovog carstva.

Prema narodnim običajima, danas nikako ne valja šišati kosu, ako želite da pronađete srodnu dušu ili sačuvate ljubav koju već imate. Ovaj običaj su praktikovali i muškarci i žene.

Izvor: alo.rs

Check Also

SUTRA SU LETNJE ZADUŠNICE: Ovo morate obavezno da URADITE inače duše vaših pokojnika NEĆE IMATI MIR

Na ovaj dan se molimo Bogu za oprost grehova naših predaka kako bi njihove duše …